top of page
20210907_104944_edited.jpg

Träd & grönyta

Vi erbjuder helhetslösningar för skötsel av utemiljöer till såväl företag som privatkunder. Vi utför anpassad skötsel beroende på säsong och utefter era behov. Vi kan erbjuda allt från trädbeskärning, häckklippning och slyröjning till plantering, gräsklippning, mm.

 

Vi utför trädfällning direkt från marknivå om det finns gott om yta samt att vindförhållandena tillåter och inga risker för omgivningen finns. Om vi ser risker i markfällning så erbjuder vi arboristtjänster där våra erfarna och utbildade klättrare fäller trädet i sektioner. Stubbarna fräser eller gräver vi bort om så önskas. Vill du ha flis till dina rabatter eller runt dina fruktträd, flis från dina egna träd, så erbjuder vi även detta. Självklart kan vi också ombesörja bortforsling.

Kontakt
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page