top of page
Kontakt

Philip Markström
Ägare, ledning & projektledning

Hussain Hazara
Operativ projektledare
träd & grönytor

Magnus Nyqvist
Bygg, mark & anläggning

Robert Lindqvist
Träd & grönyta

Mats Johnsson, affärsutvecklare

Mats Johnsson 
Extern affärsutvecklare

Christoffer Pakh
Ägare - Operativ projektledare mark, anläggning & ledning 

Henrik Andersson Bygg_edited.jpg

Henrik Andersson
Underhåll & fastighetsservice

Ivan Sovych Bygg_edited.jpg

Ivan Soych
Träd & grönyta, bygg, mark
& anläggning

Kristoffer Kuska
Bygg

Susanne Björklund, PGS

Susanne Björklund
Ekonomi

Jesper Lathyrus
Delägare, ledning & projektledning

Joakim Carlsson Underhåll & fastighetsservice
 

Michael Collberg_edited.png

Michael Collberg
Bygg, mark & anläggning

Jimmy Paulsson
Mark & anläggning

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page